Loader
Loading Pathway...
NAD kinase Alkaline phosphatase NAD(P) transhydrogenase subunit alpha NAD(P) transhydrogenase subunit beta NAD ATP NADP ADP H+ H2O NAD Pi H+ NADH NADP H+ NADPH
nadK phoA pntA pntB NAD Adenosine triphosphate NADP Adenosine diphosphate Hydrogen Ion Water NAD Phosphate Hydrogen Ion NADH NADP Hydrogen Ion NADPH
nadK phoA pntA pntB NAD ATP NADP ADP H+ H2O NAD Pi H+ NADH NADP H+ NADPH
nadK phoA pntA pntB NAD ATP NADP ADP H+ H2O NAD Pi H+ NADH NADP H+ NADPH