Loader
Loading Pathway...
Nucleoside permease nupG Nucleoside permease nupG Cytidine deaminase uridine phosphorylase Phosphopentomutase Cytidine Cytidine H + H + Uridine Uridine H + H + Cytidine H + H 2 O Uridine Ammonium P i Uracil Ribose 1-phosphate D-Ribose 5-phosphate Magnesium
nupG nupG cdd udp deoB Cytidine Cytidine Hydrogen Ion Hydrogen Ion Uridine Uridine Hydrogen Ion Hydrogen Ion Cytidine Hydrogen Ion Water Uridine Ammonium Phosphate Uracil Ribose 1-phosphate D-Ribose 5-phosphate