Loader
Loading Pathway...
Branched- chain-amino- acid aminotransferase, mitochondrial Branched- chain-amino- acid aminotransferase, cytosolic Pyruvate decarboxylase isozyme 1 pyruvate decarboxylase 2 Pyruvate decarboxylase isozyme 3 alcohol dehydrogenase subunit I alcohol dehydrogenase subunit 2 α- Ketoisovaleric acid α- Ketoisovaleric acid L-Valine Oxoglutaric acid L-Glutamic acid L-Valine Oxoglutaric acid L-Glutamic acid H+ CO2 2- Methylpropanal NADH H+ Isobutanol NAD
Mitochondria BAT1 BAT2 PDC1 PDC5 PDC6 ADH7 ADH6 α- Ketoisovaleric acid α- Ketoisovaleric acid L-Valine Oxoglutaric acid L-Glutamic acid L-Valine Oxoglutaric acid L-Glutamic acid Hydrogen Ion Carbon dioxide 2- Methylpropanal NADH Hydrogen Ion Isobutanol NAD
BAT1 BAT2 PDC1 PDC5 PDC6 ADH7 ADH6 Ketoval Ketoval Val AKG Glu Val AKG Glu H+ CO2 2Methy NADH H+ Isobuta NAD
Mitochondria BAT1 BAT2 PDC1 PDC5 PDC6 ADH7 ADH6 Ketoval Ketoval Val AKG Glu Val AKG Glu H+ CO2 2Methy NADH H+ Isobuta NAD